Toprak Kirliliği Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalar

Toprak kirliliği; katı, sıvı, radyoaktif artık ve kirleticiler tarafından toprağın fiziksel ve kimyasal özelliklerinin bozulmasıdır. Topraklarda meydana gelecek tüm olumsuz değişimler insan yaşamını önemli ölçüde etkileyecek güce sahiptir.

Toprak kirliliği açısından değerlendirilmesi gereken alanlar, yaşanmış ve yaşanması muhtemel endüstriyel kazaların değerlendirilmesi ve temizlenmesi için özel bir yeterlilik gerekmektedir.

Firmamız kapsamında; söz konusu yeterliliğe sahip olup bu kapsamda, toprak kirliliğinin önlenmesi, kirlenmenin mevcut olduğu veya olması muhtemel toprakların/sahaların tespiti, kirlenmiş toprakların/sahaların temizlenmesi ve izlenmesi işlemlerini sürdürebilirlik ilkelerini esas alarak sağlamaktayız.