Hurda Gemi Söküm Tehlikeli Atık Yönetimi

EKOVAR, DNV&GL Klas Kuruluşu tarafından akredite edilmiş olarak 500 GT üzeri gemi ve yatların tehlikeli madde envanterlerini hazırlamaktadır. Aynı zamanda gemi sökümü sonucu oluşacak atıkların geri kazanımını, ara depolamasını ve bertarafını da sağlamaktayız.

Bu Kapsamda:

  • Gemiye ait teknik dokümanların incelenmesi,

  • Gemi üzerinde çalışma ve numune alınması,

  • Numunelerin akredite laboratuvarlarda analizlerinin yapılması,

  • Laboratuvar analiz sonuçları doğrultusunda envanterin

(IHM) hazırlanarak gemi sahibine teslim edilmesi,

  • İstendiğinde envanterin klas kuruluşuna onaylatılması ve hazırlanan sertifikanın gemi sahibine teslim edilmesi,

işlemlerini yapmaktayız.