Entegre Atık Yönetimi

Atık yönetimi konusunda tüm unsurları bir bütün olarak değerlendirerek, hem çevresel hem de ekonomik açıdan sürdürebilirliğin sağlanmasını hedeflemekteyiz.

Sanayi kuruşlarının faaliyetleri sonucunda oluşan atıkların çevresel etkilerini göz önünde bulundurarak, fizibil bir şekilde; toplanmasını, ayrıştırılmasını, geri kazanılmasını ve nihai bertarafını gerçekleştirmekteyiz.

Bu alanda faaliyetlerimizi gerçekleştirirken, ekip ve ekipman desteği sunarak kurum/kuruluşların iş ve vakit kaybını önlemekteyiz.