Asbest Söküm

Firmamız; bünyesinde bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş asbest söküm uzmanları ve personelleri ile mevzuata uygun olarak asbest söküm hizmeti vermektedir. Endüstriyel Tesisler, Rafineriler, Hastaneler, Okullar, Gemiler, Tersaneler ve Kamu Kurumları için asbest araştırması ve atık envanter hazırlanması, asbestli alanın sökülmesi, asbestten arındırılması ve temizlenmesi işlemlerini sağlamaktayız.

Söküm çalışmalarında uygulanan yöntem ve iş akışı:

  • Asbestli alanların belirlenmesi

  • Sahada bulunan çalışanlara eğitimlerin verilmesi

  • Söküm işleminin başladığına dair bildirim yapılması

  • Söküm öncesi hazırlıkların yapılması

  • Asbest sökümünün gerçekleştirilmesi

  • Atıkların bertaraf tesislerine nakliyesi

  • Ortama yayılan asbestin ölçülmesi ve izlenmesi

  • Sökümün tamamlandığına dair bildirimlerin yapılması